Na workshopech, přednáškách a kurzech vedem motivujeme účastníky ke zdravému životnímu stylu. Učíme o vlivu životního stylu na kvalitu života člověka a jeho zásadách. Cílovými skupinami jsou zejména děti, rodiče a senioři.

PRO DĚTI A RODIČE

Na příkladu zvířat demonstrujeme zdravý životní styl. Aktivity jsou připraveny tak, aby děti hravou formou samy přicházely na zásady zdravého životního stylu. Pro rodiče máme nachystané materiály k odnesení a nápady, jak nastavit rodinné aktivity a návyky správným směrem.

PRO SENIORY

V rámci cyklu Zdravotní kurzy pro seniory pořádáme zábavné zdravotní kurzy pro kluby seniorů Tři nejčastější ohrožení života seniora – Jak je poznat a jak jim předcházet! Kurzy jsou trvají cca 2 hodiny, jsou pro 10-20 osob a skládají se z přednášky, praktického nácviku, samotné zkoušky modelových situací (pokud téma umožňuje) a skupinové diskuze. Účastníci si kromě vědomostí odnesou i praktické materiály týkající se probíraného tématu.