VIDEA AKTUÁLNÍCH POSTUPŮ PRVNÍ POMOCI VE SPOLUPRÁCI SE STUDENTY UNIVERZITY PALACKÉHO
Za podpory Olomouckého kraje jsme natočili tři videa aktuálních postupů první pomoci. Shlédnout je můžete na YouTube.

V roce 2020 jsme díky podpoře z Olomouckého kraje realizovali několik projektů. Ačkoli byly všechny omezeny z důvodu současné světové situace, věříme, že v příštím roce budeme pokračovat.
Těšíme se na Vás!

RODINNÝ KOUTEK
V provozovně na Helsinské 13 jsme vybudovali v suterénu budovy rodinný koutek v návaznosti na naše další aktivity.

KURZY PRO SENIORY: TŘI NEJČASTĚJŠÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA
Oblíbený kurz z roku 2019 jsme realizovali ještě desetkrát v roce 2020. Pro příští rok připravujeme další témata.

MEZIGENERAČNÍ CVIČENÍ PRO RODIČE, PRARODIČE A DĚTI
Cvičení, které spojuje rodiče, prarodiče a děti. Zároveň děláme něco pro naše zdraví.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL PRO DĚTI A RODIČE
Na příkladu zvířat se nejlépe děti naučí přirozenost zdravých návyků a jak se nejlépe motivovat k lepšímu životu než navzájem.

PRVNÍ POMOC PRO DĚTI A SENIORY
Další z aktivit pro školky a dětské skupiny. Zábavnou formou učíme děti, jak pomoci svému prarodiči v nouzi, a obdobně připravujeme i seniory na záchranu vnoučat.

PŘIPRAVUJEME VIDEA AKTUÁLNÍCH POSTUPŮ V PRVNÍ POMOCI

PŘIPRAVUJEME DĚTSKOU SKUPINU PRO DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 6 LET S PŘIDRUŽENÝM CENTREM PRO RODINU

V průběhu roku 2020 otevřeme dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí. Program dětské skupiny bude zaměřen na správný vývoj dítěte, zdravý životní styl a všestranný rozvoj ve všech oblastech s prvky Montessori a výukou anglického jazyka.

Také připravujeme množství kroužků pro děti!

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost.

KURZY PRO SENIORY: TŘI NEJČASTĚJŠÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA
– Jak je poznat a jak jim předcházet!

11.11.2019 Klub seniorů Olomouc Holice
20.11.2019 Klub seniorů Šternberk
30.10.2019 Klub seniorů Lošov
17.10.2019 Klub seniorů Stupkova Olomouc
7.10.2019 Klub seniorů I.P. Pavlova Olomouc
16.9.2019 Klub seniorů Karafiátova Olomouc

https://proseniory.olomouc.eu/aktuality/24342

KURZ PREVENCE A PRVNÍ POMOCI PRO CHŮVY V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH
– příprava ke zkoušce chůvy v dětské skupině

27.9.2019 dětská skupina RODINKA

KURZY PRO MOTORKÁŘE: MOTORKÁŘ ZÁCHRANÁŘEM

7.8.2019 motoklub ENDURO – Drapáci
15.8.2019 motoklub Černí supi

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY

14.7.2019 MADAXA

KURZY PRO SENIORY: TŘI NEJČASTĚJŠÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA
– Jak je poznat a jak jim předcházet!

16.6.2019 Klub seniorů Jiráskova Olomouc

V klubu seniorů na Jiráskově v Olomouci se sešli vedoucí jednotlivých seniorských klubů z Olomouce a další účastníci v počtu 16 osob. Kurz vedl záchranář a ředitel ústavu Ing. Bc. Lukáš Mazoch, účastníky stručně a jasně seznámil s patofyziologií infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a příčinami nejčastějších kolapsových stavů. Ve druhé části kurzu se naučili účastníci tyto stavy poznat a správně reagovat (výklad, obrázky, videa). Ve třetí části si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli roli zachránce v případech ohrožení života v hraných scénkách. V poslední části proběhla diskuze o zájmech a aktivitách účastníků spojená s ochutnávkou zdravého jídla a prezentací pohybových aktivit v Olomouci pro seniory. Celý kurz kladl důraz na prevenci onemocnění a motivaci ke zdravému životnímu stylu. Na základě pozitivních ohlasů z pilotního kurzu bylo naplánováno 5 dalších kurzů v roce 2019 pro kluby seniorů v Olomouci (další v roce 2020) a navázána spolupráce s sociálními odbory v okolních městech a v Praze.