Žijeme aktivní životy a chceme pomoci i ostatním k tomu, aby získali kladný vztah ke zdravému životnímu stylu. 

V roce 2020 jsme realizovali díky podpoře z Olomouckého kraje sérii mezigeneračních cvičení pro děti, rodiče a seniory. Při cvičení ve dvojicích se účastníci nejen protáhnou a trochu zapotí, ale také prohloubí vzájemný vztah. Věříme, že v dalším roce bude pokračovat.