Připravujeme a realizujeme zdravotní kurzy na rozličná témata.

ZDRAVOTNÍ KURZY PRO MOTORKÁŘE

Během několika hodin seznámíme motorkáře s nejčastějšími úrazy, které je mohou na silnici potkat, a naučíme je, jak v se v takových situacích správně a rychle zachovat. Důraz klademe zejména na praktický nácvik dovedností.

ZDRAVOTNÍ KURZY PRO CHŮVY DĚTSKÝCH SKUPIN 

Chůvy v dětských skupinách vzděláváme v péči o běžně nemocné dítě a v poskytování první pomoci dítěti. Připravíme je tak ke zkouškám, které musí splnit při rekvalifikaci. Opakováním kurzu tyto vědomosti utužujeme (doporučujeme 1x ročně).

SEMINÁŘE A KONFERENCE

Mimo tyto aktivity organizujeme semináře pro veřejnost i odborníky a aktivně se účastníme konferencí napříč zdravotnickými i sociálními obory.