ZDRAVOTNÍ KURZY PRO ÚČASTNÍKY ZÁŽITKOVÝCH ZÁJEZDŮ

Pro cestovní kanceláře organizujeme zdravotní kurzy první pomoci pro účastníky zážitkových zájezdů na motorce, kole nebo lodi, ale i pro horolezce a lyžaře. Kurzy probíhají zábavnou a praktickou formou, kdy si účastníci vyzkoušejí role v modelových situacích ohrožení života.

Náplň jednotlivých kurzů připravujeme dle zaměření zájezdu. Nejčastěji učíme první pomoc při akutních úrazových a neúrazových stavech, ale jsme schopni připravit kurz dle přání klienta na jakékoli téma. Absolvovat kurz je možné před zájezdem, na začátku zájezdu nebo případně i v průběhu celé akce.

Naši lektoři jsou záchranáři a lékaři.

Cena od 500,-Kč / osoba.

Cena kurzu je závislá na náročnosti tématu, počtu účastníků, trvání kurzu, místě konání a dalších požadavcích klienta.

Organizujeme také zdravotní kurzy pro účastníky obyčejných zájezdů, při kterých se zaměřujeme na nebezpečné choroby, předcházení úrazům, kolapsovým stavům apod.

ZDRAVOTNÍ KURZY PRO PRŮVODCE TURISTICKÝCH ZÁJEZDŮ

V případě ohrožení života nebo zdraví na turistických zájezdech je důležité zachovat klid a vědět, jak postiženému pomoci.

Kurzy pro průvodce turistických zájezdů stavíme zejména na nácviku praktických dovedností první pomoci s následným opakovaným vyzkoušení v modelových situacích ohrožení života.

Po absolvování kurzu průvodce ví, jak se zachovat v základních situacích ohrožení života, zná současné postupy laické první pomoci a získá jistotu při jejím poskytování.

Program je připraven na celý den v ceně 1 000,-Kč / osoba.

ZDRAVOTNÍ KURZY NA OBJEDNÁVKU

Pro veřejnost připravuje kurzy na téma dle přání klienta. Naši lektoři jsou schopni uchopit témata od urgentní medicíny přes farmakologii až po psychiatrii nebo systém zdravotnické péče. Kurzy organizujeme zpravidla pro skupiny do 15 osob, aby si každý účastník mohl přednášenou problematiku také vyzkoušet. Minimální počet osob stanoven není. Obsahem kurzu je vždy seznámení se s problematikou, praktický nácvik dovedností a praktické vyzkoušení formou modelové situace.

Naši lektoři jsou záchranáři a lékaři.

Příklady oblíbených kurzů:
1. Před odjezdem do zahraničí
2. Předporodní kurz
3. Kurz pro rodiče s dětmi (nejčastější nemoci, úrazy)

Cena od 2 000,-Kč

Cena kurzu je závislá na náročnosti tématu, počtu účastníků, trvání kurzu, místě konání a dalších požadavcích klienta.