PŘIPRAVUJEME DĚTSKOU SKUPINU PRO DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 6 LET

V průběhu roku 2020 otevřeme dětskou skupinu s kapacitou 12 dětí. Program dětské skupiny bude zaměřen na správný vývoj dítěte, zdravý životní styl a všestranný rozvoj ve všech oblastech s prvky Montessori a výukou anglického jazyka.

Také připravujeme množství kroužků pro děti!

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost.

KURZY PRO SENIORY: TŘI NEJČASTĚJŠÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA
– Jak je poznat a jak jim předcházet!

11.11.2019 Klub seniorů Olomouc Holice
20.11.2019 Klub seniorů Šternberk
30.10.2019 Klub seniorů Lošov
17.10.2019 Klub seniorů Stupkova Olomouc
7.10.2019 Klub seniorů I.P. Pavlova Olomouc
16.9.2019 Klub seniorů Karafiátova Olomouc

https://proseniory.olomouc.eu/aktuality/24342

KURZ PREVENCE A PRVNÍ POMOCI PRO CHŮVY V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH
– příprava ke zkoušce chůvy v dětské skupině

27.9.2019 dětská skupina RODINKA

KURZY PRO MOTORKÁŘE: MOTORKÁŘ ZÁCHRANÁŘEM

7.8.2019 motoklub ENDURO – Drapáci
15.8.2019 motoklub Černí supi

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI PRO FIRMY

14.7.2019 MADAXA

KURZY PRO SENIORY: TŘI NEJČASTĚJŠÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA
– Jak je poznat a jak jim předcházet!

16.6.2019 Klub seniorů Jiráskova Olomouc

V klubu seniorů na Jiráskově v Olomouci se sešli vedoucí jednotlivých seniorských klubů z Olomouce a další účastníci v počtu 16 osob. Kurz vedl záchranář a ředitel ústavu Ing. Bc. Lukáš Mazoch, účastníky stručně a jasně seznámil s patofyziologií infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a příčinami nejčastějších kolapsových stavů. Ve druhé části kurzu se naučili účastníci tyto stavy poznat a správně reagovat (výklad, obrázky, videa). Ve třetí části si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli roli zachránce v případech ohrožení života v hraných scénkách. V poslední části proběhla diskuze o zájmech a aktivitách účastníků spojená s ochutnávkou zdravého jídla a prezentací pohybových aktivit v Olomouci pro seniory. Celý kurz kladl důraz na prevenci onemocnění a motivaci ke zdravému životnímu stylu. Na základě pozitivních ohlasů z pilotního kurzu bylo naplánováno 5 dalších kurzů v roce 2019 pro kluby seniorů v Olomouci (další v roce 2020) a navázána spolupráce s sociálními odbory v okolních městech a v Praze.