KURZY PRVNÍ POMOCI

Pro dětské tábory připravujeme zážitkové kurzy první pomoci. Děti se seznámí s poskytováním první pomoci formou praktického nácviku a následně si své vědomosti a dovednosti ověří v zážitkové záchranářské modelové situaci.

V rámci akce proškolíme táborové instruktory, kteří se následně účastní kurzu jako figuranti.

Zážitková záchranářská modelová situace probíhá hrou, kdy děti rozdělené na týmy zachraňují zraněné při hromadném neštěstí. Celá akce je následně zhodnocená a vítězný tým, který nejlépe zvládl ošetření svého zraněného vyhrává drobnou cenu.

Program kurzu je možné uzpůsobit dle přání klienta.

Modelové situace jsme schopni zrealizovat i v noci.

Naši lektoři jsou záchranáři a lékaři.

Cena kurzu je závislá na počtu účastníků, délce trvání akce, celkových požadavcích na akci a pohybuje se v rozmezí od 3 000,-Kč.

ZDRAVOTNÍ KURZY PRO SENIORY 

V rámci cyklu Zdravotní kurzy pro seniory pořádáme zábavné zdravotní kurzy pro kluby seniorů na nejrůznější témata. Kurzy jsou trvají cca 2 hodiny, jsou pro 10-20 osob a skládají se z přednášky, praktického nácviku a samotné zkoušky modelových situací (pokud téma umožňuje). Účastníci si kromě vědomostí odnesou i praktické materiály týkající se probíraného tématu, součástí některých kurzů je ochutnávka chutných a zdravých pokrmů.

Naši lektoři jsou záchranáři a lékaři.

Témata kurzů připravujeme na přání klienta. Mezi oblíbená témata patří například:
1. Tři nejčastější život ohrožující situace
2. Endoprotézy
3. Bolesti zad
4. Aktivní život ve stáří
5. Úrazové stavy

Cena kurzu od 2 000,-Kč včetně DPH

Mimo Olomouc doprava 5,-Kč/km