Jednou z našich primárních aktivit je výuka první pomoci. Zábavné kurzy obsahují seznámení s pravidly poskytování první pomoci, praktický nácvik dovednosti a zkouška simulované situace zranění nebo ohrožení života. Účastníci si přímo vyzkouší role zachránců, zraněných a dalších účastníků vzniklé situace.

Délku i náplň kurzu uzpůsobujeme dle přání klienta (doporučujeme min. 2h).